Luwteplekken

In 2017 publiceerde Geert Peymen en Pleuntje Jellema het boek ‘de luwteplek’, waarin ze inzichten bundelden over hun ruimtelijk onderzoek naar stilte, rust en verstilling in de stad.

De benadering van het boek (met bijhorende tool waarmee bestaande en toekomstige luwteplekken in kaart kunnen gebracht worden) werd opgepikt door verschillende beleidsdepartementen en vindt zijn weerklank over de grenzen heen (o.m. in Nederland waar pas het ‘eerste Nederlandse luwteforum’ werd georganiseerd).

Het belang van ‘de luwteplek’ vindt nog steeds zijn weg via verschillende kanalen en draagt zo bij tot een breed draagvlak voor luwte.

Ondertussen wordt de opgebouwde expertise (aan de hand van screenings, analyses en ontwerpinzichten) ingezet bij stedelijke ontwikkelingen en waar er opportuniteiten ontstaan voor het implementeren van luwte (Antwerpen, Gent).